skip to Main Content

In 1982 staken drie dames de koppen bij elkaar om Cantabile te stichten.

Pianiste en pianopedagoge Liliane Herchuelz droomde reeds lang van een pianoconcours in de Antwerpse regio. De ervaring met haar leerlingen tijdens diverse wedstrijden bevestigde haar overtuiging dat het contact met andere pianospelende jongeren stimulerend en bevruchtend was, zowel voor de leerlingen als voor de ouders en de leraars.

Met de inbreng van de dames Andrea Durlet en Marcella De Wettinck werd op 4 december 1982 “v.z.w. Cantabile” gesticht en meteen werd werk gemaakt van de eerste Compositiewedstrijd. De bekroonde compositie was het verplicht werk voor de finalisten van de lagere graad van de Pianowedstrijd voor de Jeugd 1984.

De eerste editie van de pianowedstrijd in 1984 was meteen een succes.

Tijdens de schiftingsproeven op 22 en 29 januari 1984 in de Salons Centenaire te Antwerpen, werden 9 finalisten geselecteerd die op 1 april 1984 de finale betwistten in het auditorium van Kredietbank N.V. in het Torengebouw te Antwerpen. Met het Laureatenconcert dat op 9 november 1984 in de Rode Zaal van deSingel te Antwerpen plaatsvond en waarbij de eerste finalist van iedere graad met het Jeugd-en -Muziekorkest van Antwerpen mocht musiceren, was de trend definitief gezet.

Aanvankelijk werden er nauwelijks recitals of concerten ingericht. Naast het reeds vermelde Laureatenconcert dat Lions Antwerpen Haven de eerste finalisten aanbood, bleef dit vooral beperkt tot een tweejaarlijks recital in het auditorium van de Bank Brussel Lambert te Antwerpen .

Van enkele recitals en huisconcerten per jaar, is Cantabile inmiddels uitgegroeid tot een ruim podium voor jonge pianisten in gans Vlaanderen.

Op 18 januari 1992 werd het tienjarig jubileum van Cantabile luisterrijk gevierd.

In de Blauwe Zaal van deSingel te Antwerpen speelden laureaten van vroegere wedstrijden, samen met het Nieuw Vlaams Symfonieorkest o.l.v. Patrick Peire, concerti uit het grote pianorepertoire. Aan Dirk Rombaut viel de eer te beurt de wereldcreatie te verzorgen van het tweede pianoconcerto van Marc Verhaegen dat speciaal voor deze gelegenheid was geschreven.

Met een concertreis naar Bulgarije werden in 1995 voor het eerst de landsgrenzen overschreden.

Vier laureaten oogstten met orkest groot succes in Sofia en Plovdiv. Ook in 2000 en 2005 waren Cantabilelaureaten in Bulgarije te gast. Op uitnodiging van de Belgische ambassadeur en de Bulgaarse radio werden opnieuw in Sofia en in Plovdiv opmerkelijke recitals verzorgd.

Samenwerking met “Jugend musiziert Nordrhein-Westfalen” resulteerde in uitwisselingsconcerten die onze laureaten meermaals naar het Rijnland voerden maar ook met recitals in Zwitserland en Nederland werd de internationale actieradius aanzienlijk verruimd.

Sinds 1999 blijven de Cantabilerecitals niet uitsluitend tot het solistisch pianospel beperkt.

Met het project “Kamermuziek Jong Vlaanderen” worden tweejaarlijks concerten – in diverse bezettingen – ingericht met muziek van vroeger en nu.

Op 1 september 2002:

na als stichtster van de wedstrijd gedurende 20 jaar het voorzitterschap te hebben waargenomen, gaf Liliane Herchuelz de fakkel door aan Annie Anthonissen.

In hetzelfde jaar werd, met de steun van “Promotie Vlaamse Muziek en Musicus”, “twintig jaar Cantabile” luisterrijk gevierd met 5 recitals door vroegere laureaten die al professioneel bedrijvig waren. Een verzorgde brochure werd uitgegeven met een historisch overzicht van de Cantabile Pianowedstrijden voor de Jeugd.

In 2007 vierde Cantabile haar 25-jarig jubileum.

Als blijvend aandenken aan dit jubileum werd een cd uitgebracht. Een representatieve selectie uit de bekroonde werken van onze compositiewedstrijd (1982-2007)  werd op 1 december door 18 laureaten vertolkt en opgenomen in “De Brug”  te Lier.

Eind 2012 werd onze vereniging dan 30 jaar.

Dit lustrum werd op 21 april 2013 op passende wijze gevierd met een academische zitting, opgeluisterd door  onze oud-laureaten Stephanie Proot en Julien Libeer, in het AMUZ – Augustinus Muziekcentrum in Antwerpen.

Elisabethwedstrijd 2012

Eveneens in 2012 behoorden niet minder dan vier vroegere Cantabilelaureaten tot de vierentwintig halve finalisten van de Koningin Elisabethwedstrijd.  Slechts zelden hebben Belgische deelnemers zulk resultaat bereikt. Uiteindelijk was  het Liebrecht Vanbeckevoort –  die vier keer aan de Cantabilewedstrijd  heeft deelgenomen –  die  tot  glorierijke laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd werd uitgeroepen.

Verplichte werken

Laten we ook de compositiewedstrijd, die in de onpare jaren zijn beslag krijgt, niet vergeten. In 2018 werd voor de schiftingsproeven piano het verplicht werk opgeheven, maar de bekroonde composities die telkens tijdens de finale van de daaropvolgende pianowedstrijd worden gecreëerd, vormen intussen een rijke aanwinst voor het gangbare pianorepertoire.

2020 Pianowedstrijd in coronatijd

In het voorjaar van 2020 veegden de corona- en covidtoestanden  de schiftingsproeven en de finale van de kaart maar mits het naleven van de strengste sanitaire voorschriften, wist Cantabile in  september toch een ‘ pianowedstrijd in verkorte vorm’  op poten te zetten. Hulde aan de vele jonge pianisten die in deze moeilijke omstandigheden voor een zeer hoogstaand resultaat zorgden.

In 2021 wordt een nieuwe voorzitter verkozen

In 2021/2022 nam Stefan Van Landeghem het voorzitterschap op zich. Hij bracht onze informatiekanalen to the state of the art.

Samenwerking Lions

Verder is het succes van Cantabile ongetwijfeld voor een groot deel te danken aan Lions Antwerpen Haven. Deze serviceclub, die omzeggens gelijktijdig met Cantabile werd gesticht, bood vanaf het prille begin de eerste laureaat van iedere graad een concert met orkest aan. Onnodig te zeggen dat dit aanlokkelijk aanbod vele ambitieuze jongeren over de streep heeft getrokken.
Sinds 2010  wordt de organisatie van het laureatenconcert, zo mogelijk met nog meer enthousiasme, overgenomen door Lionsclub Kontich.

Cantabile kan ondertussen alleen maar dankbaar terugkijken op een buitengewoon vruchtbare periode waarin honderden pianoleerlingen de kans geboden werd hun talenten te ontplooien.

Back To Top