skip to Main Content

CD "Cantabile-25 jaar"

Een representatieve selectie uit de bekroonde werken van onze compositiewedstrijd (1982-2007) werd door onze laureaten en laureaat-finalisten vertolkt en opgenomen op 1 december 2007 in “De Brug” in samenwerking met SAMWD Lier.

Deze cd is verkrijgbaar op het secretariaat van Cantabile voor de prijs van € 10.

Compositiewedstrijd

Om de twee jaar richt Cantabile vzw de “Cantabile Compositiewedstrijd” in.

De opdracht bestaat uit het schrijven van:

  • Een pianowerk, geschikt voor de lagere graad (kinderen van ± 8 tot 13 jaar)
    en / of
  • Een pianowerk, geschikt voor de middelbare graad (jongeren tot 16 jaar).
    en / of
  • Een pianowerk, geschikt voor de hogere graad (jongeren tot 19 jaar).

De bekroonde composities zullen als verplicht werk door de finalisten van de betreffende graad worden uitgevoerd tijdens de finale van de volgende Pianowedstrijd voor de Jeugd.

Back To Top